Back Link Icon
24 Bogen Plakat, Vollbad Götzis
24 Sheet poster, Vollbad Götzis

Nominiert für den AdWin 2011

Kampagne für vollbad, Götzis
24-Bogen-Plakat

 

Gemeinschaftsprojekt:
Hans-Joachim Gögl, Bregenz

Nomination for the AdWin 2011

ad campaign for vollbad, Götzis
24-sheets-poster

 

Common project:
Hans-Joachim Gögl, Bregenz

worknode.com Logo